Nện em giúp việc nhà nứng lồn

  • Server #1
  • Server #2
  • Zoom + Views: 4,889

    Nện em giúp việc nhà nứng lồn - Cuộc sống mà vợ lười làm vệc nhà đòi thuê giúp việc, về làm việc nhà thì chằng khác nào thuê gái về nhà cho chồng mình địt, mà đến lúc ôsin nó lại cướp mất chồng mình vì nó trẻ, nó biết làm tình, nó biết chiều chồng mình, nó biết thổi kèn chuyên nghiệp. Làm cho chồng mình say đắm trong nhục dục.